Videos

Jāņi/Midsommer Program (2021, June 23rd)

Watch as the Latvian Center, along with the Denver Latvian Folk Dance Group, Virpulītis, and the folk band, Denveras Jūrmalnieki come together to present a small Jāņu vakars program.  Sing along to the music of the Jūrmalnieki!

2020.g. 24. dec.

Novēlam visiem Priecīgus un Gaišus Svētkus!

-Dzied Kolorado Latviešu Koris-

2020.g. 18. nov.

Latvijas 102 Gadu Valstssvētku Atcere Kolorado Virtuāla programma

Jāņi / Midsommer Program (2020, June 23rd)

Watch as the Latvian Center, along with the Denver Latvian Folk Dance Group, Virpulītis, and the folk band, Denveras Jūrmalnieki come together to present a small Jāņu vakars program.  Sing along to the music of the Jūrmalnieki!

June 6, 2020, Ak Pavasar! Mini Program

Watch as Denveras Tautas Deju Kopa Virpulītis holds a "mini"version of their annual spring program!

The Colorado Daugavas Vanagi commemorate the 75th anniversary of Kurzemes Cietoksnis,

May 8, 2020

Latvian Spring Folk Program (2019, June 1st)

The Denver Latvian Folk Ensemble, Virpulītis, and the folk band, Jūrmalnieki held their annual spring program with dances and folk music.

Latvian Independence Day (18 Nov., 2018) Program - Folk Dancing

The Denver Latvian community celebrating Latvian Independence Day in 2018 with a presentation the Denver Latvian Folk Dance Group, Virpulītis.